<acronym id="m2owy"></acronym>
<rt id="m2owy"></rt>
<acronym id="m2owy"></acronym>
 

一碗喉吻潤。

二碗破孤悶。

三碗搜枯腸,惟有文章五千卷,四碗發輕汗,平生不平事,盡向毛孔散。

五碗肌骨輕。

六碗通仙靈。

七碗吃不得也,唯覺兩腑習習清風生。

蓬萊山,在何處,乘此清風欲歸去。

mg游戏注册送现金